Resultaten

Hoe gaan we om met de koloniale geschiedenis van Brussel en de symbolen die daaraan herinneren in de publieke ruimte? Wat te doen met verwijzingen aan Leopold II, wiens naam onlosmakelijk verbonden is met de massamoorden die onder zijn regime plaatsvonden in Congo? Het geld waarmee bepaalde gebouwen van Brussel zijn gebouwd werd ten dele verdiend door het uitbuiten van Congo en haar bevolking.

Download Voorlopige resultaten